Maya Relatieduiding

Elk mens loopt zijn of haar eigen, unieke, levenspad: de weg die jouw ziel voor jou in deze incarnatie uitgestippeld heeft, om de ervaringen op te doen die voor jouw ziel helend zijn.
De Maya’s ontdekten dat alles in onze wereld zich volgens bepaalde cycli ontwikkelt, dat niets toevallig is maar zich in een voor ons vaak onzichtbare synchroniciteit met kosmische ritmes of energieën voltrekt. Uit dit weten ontstonden praktische kalenders als een zaai-kalender voor mais, een Maan kalender van 13 perioden van 28 dagen: het natuurlijke jaar, maar ook de heilige kalender waaruit de energie van elke dag werd bepaald. Met deze laatste kalender, de Tzolkin, werden geschikte dagen gekozen voor specifieke rituelen, bijvoorbeeld om iets nieuws te starten of juist iets ouds af te sluiten. Ook was de energie van jouw geboortedag van invloed op de positie in de Maya maatschappij.

Vanuit dit Maya gedachtegoed komt 21 december 2012, het einde van een grote cyclus voort. Niet als einde van onze wereld, maar als afsluiting van een periode van 26.000 jaar. Onderdeel hiervan was de herontdekking van de Tzolkin kalender, bedoeld om licht te geven op ieders eigen levenspad, en op de kosmische invloeden die hierbij spelen.

De persoonlijke Maya horoscoop geeft inzicht in onder meer jouw levensthema en levensintentie, jouw eigen innerlijke kracht, en de gidsende, ondersteunende, uitdagende en verborgen krachten die daarin spelen. In essentie een combinatie van een Zonnezegel en een toon: jouw gezicht van de schepping en jouw plaats in een scheppingsgolf van de Maya’s.

Elk mens heeft een eigen ontwikkeling binnen zijn of haar Maya horoscoop, waarbij -zoals alles in onze dualistische wereld- de kwaliteit van elke Zonnezegel in min of meerdere mate geleefd wordt, met aspecten die nog in de schaduw staan, dus nog niet vol in het licht zijn gekomen.

Elk mens is in continue interactie met alles om ons heen, met de dag van vandaag, met andere mensen, met cycli om ons heen. Vanuit de eigen Maya horoscoop kunnen we deze interactie duiden, welke invloed een dag of periode op ons heeft, andere mensen met een specifiek zonnezegel, of de onderlinge relaties in een gezin of familie.

Alles heeft een eigen horoscoop, ook de relatie tussen twee personen. Met onder meer een eigen thema, kracht, uitdaging en ondersteuning. Door een relatieduiding te maken gebaseerd op de horoscoop van elk van de personen in die relatie, en deze beiden te combineren met de horoscoop van de relatie, ontstaat inzicht in de dynamieken die spelen. Bijvoorbeeld waarom de ene partner de relatie als bekrachtigend, en de andere partner de relatie juist als uitdagend ervaart. Of wat voor de een voelt als gemakkelijk, voor de ander als hard werken voelt.

Vanuit het totaal plaatje, de volledige horoscopen in hun onderlinge samenhang, gaan we werken met de energie van de zonnezegels, hun ontwikkeling in de relatie, en gaan we met behulp van klank dieper in die energie, en daarmee dieper in jezelf en in de relatie.

Voorbeeld: Blauwe Storm

Het zonnezegel Blauwe Storm staat symbool voor transformatie; het is de kracht van leven en van vernietiging, die ervoor zorgt dat alles wat ook maar enigszins los zit ook werkelijk loslaat.

Denk maar een bos na een fikse onweersbui: afgebroken oude takken, ontwortelde bomen. Wat achterblijft mag verder groeien en ontvangt al het licht en de kracht om zich in vernieuwde vorm verder te ontwikkelen.

Als je werkt met deze energie is het de kunst in het oog van de storm te blijven, met andere woorden niet ten onder te gaan in de transformerende energie die je te weeg hebt gebracht. Geef jezelf de ruimte je diepste gevoel te voelen en mee te gaan met de stroom zonder jezelf te verliezen in je emoties. Op deze dagen wordt je gevraagd te laten gaan wat het licht niet kan verdragen, een nieuwe versie van jezelf te creëren die onvergelijkbaar is met de vorige versie, herboren en onherkenbaar.

In onze relatie komt de Blauwe Storm veel voor: bij Yvonne speelt het als levensthema continue een rol in haar leven, en ondersteunt het haar tegelijkertijd, waardoor transformatie haar naar haar eigen onafhankelijkheid brengt, als ze in staat is haar afhankelijkheid in deze wereld te transformeren.

Bij Ruud is het als levensdoel een richtpunt bij het nemen van beslissingen, en helpt het om bij zijn vermogen zijn leven in eigen hand te nemen te komen. Op moeilijke momenten is het voor ogen houden van de transformerende aspecten van de situatie van levensbelang om niet in afhankelijkheid terecht te komen.

Bij de relatie is Blauwe Storm het talent: een uniek vermogen dat aanwezig is in de relatie, en dat in de wereld gezet worden vanuit universele liefde en spiritualiteit (De Gele Zon kwaliteit, niet toevallig het zonnezegel van Yvonne).

En de blauwe kleur van transformatie is aanwezig als kleur van de geboortegolf van Yvonne en van Ruud, gelijksoortige thema’s spelen dus bij beiden, terwijl de relatie (Rood) hierop uitdagend is, dus de benodigde weerstand geeft om te blijven groeien.