Sound Healing

 

Stemexpressie

“Muziek opent de zielsfacetten in de mens en werkt mee om evenwicht te verkrijgen in de lagen die nog niet zijn doorgewerkt in het lichaam, de psyche en het leven”. Bron: Marieke de Vrij van de Vrije Mare.

Vanuit mijn persoonlijke en praktijkervaring ken ik de diepgaande werking van klank op alle niveaus. Om de helende werking van klank op bredere wijze in te zetten voor het leven in al haar vormen. Want daar waar meerderen bijeenkomen als transparant en doorlaatbaar instrument, voor de klank die vanuit het hoogste een stem wil krijgen ten behoeve van het grote geheel, is 1 + 1 = 3; het oneindig met ongekend potentieel.

Waarom klank?

Bijdragen aan het leven op onze planeet kan natuurlijk op meerdere wijzen. Een groot deel van mijn bijdrage ligt in het werken met klank. Ik ervaar ‘vrije’ klank als directe, onversneden uitdrukking van de Oerbron. Neutraal en zuiver in haar werking daar waar de mens zonder inmenging van de persoonlijkheid doorlaatbaar is voor de hoogste trilling die stem wil krijgen. Het terugkeren naar onze oorspronkelijke blauwdruk.

De werking van iedere vorm van heling of therapie wordt wetenschappelijk aantoonbaar verveelvoudigd indien klank wordt ingezet. Dat is niet zo verwonderlijk, iedereen kent de invloed die klank heeft. Een bepaald muziekstuk kan je bijvoorbeeld ontroeren, opzwepen of je vrolijk maken. Dat komt niet alleen door herinneringen die met de muziek in je naar boven komen, het heeft ook te maken met het soort klanken, de aard en de frequentie van iedere toon, de toonzetting en de sfeer van het geheel. Iedere klank, elke toon heeft een bepaalde trilling die een resonantiegebied heeft. Zo kan je bijvoorbeeld de klank van een cello diep in je buik voelen resoneren en een hoge toon van een kristallen klankschaal in het centrum van je hoofd.

Als je luistert met je lijf, oftewel met je aandacht gericht op je lichaam, wordt steeds duidelijker waarneembaar wat geluid en dus klank met je doet. Het kabbelen van een beekje, het ritselen van bladeren in de wind, het fluiten van een vogel, de roep van een uil, al die geluiden en hun werking kan je ergens in je lichaam waarnemen.
De vibratie van klank is oneindig en gaat oneindig door. Ook als we de klank met onze oren niet meer waarnemen, gaat de trilling door. Zo kan je de trom nog lang in je buik voelen als de fanfare allang weer elders is.

Alles in het universum is opgebouwd uit vibratie en resonantie. De mens is deel van het universum en ons hele organisme bestaat eveneens uit vibratie en resonantie. De vibraties van klank hebben dan ook een directe uitwerking op alle lagen van het menselijke systeem en op de ons omringende ruimte.
Iedere cel van ons systeem –fysiek, mentaal, emotioneel, etherisch of spiritueel- is een klankresonator, ofwel ze resoneert op de klank. De geluidstrillingen raken ons overal waardoor klank iedere laag van ons mens-zijn kan harmoniseren, ongekend potentieel kan openen, de gevolgen van trauma’s kan neutraliseren en bewustzijnslagen, dimensies kan integreren. Klank kan onze frequentie verhogen, waardoor onze gevoelssprieten fijngevoeliger worden, meer afgestemd en dichter bij onze eigen blauwdruk.
Klankwerk kan –individueel of collectief- ertoe bijdragen dat blokkades zich niet vastzetten in de ziel, dus dat het voorkomen wordt of daar waar dat al is gebeurd, weer losgetrild wordt.
De heilzame werking van klank is natuurlijk, en in bepaalde zin eenvoudig. Zij komt namelijk overeen met de universele wet van resonantie: De langzamere trilling van een lage of disharmonische- trilling trekt een hogere trilling aan ter harmonisatie.
In iedere cultuur zingt de moeder op als vanzelfsprekend voor haar kind als het bang is of pijn heeft. Ook bij een stervende, waarbij je hart wil spreken maar woorden stilvallen, kan de werking van een zacht en natuurlijk neuriën waarneembaar zijn.
Het enige dat het werken met klank voor het welzijn van het leven wezenlijk van de speler vraagt, is transparantie en doorlaatbaarheid voor de klank en haar oneindige frequenties die zich vanzelf aandienen in resonantie op wat er in een moment is. Zonder inmenging van de persoonlijkheid liggen daarin oneindige mogelijkheden.
En dan is er de stilte. De klank van Stilte.
Na klank en vervolgens de stilte, stemmen we af met onze innerlijke bron. Vanuit deze stilte ontstaan inzichten, beelden of herinneringen. Het kan harmonisatie geven, het gevoel raken, ontspannen, nieuw evenwicht et cetera.
Maar al dan niet bewust, zoals energie oneindig doorgaat en slechts qua vorm verandert, is ook de vibratie van klank oneindig. En zo gaat de trilling van deze klanken, van harmonisatie en nieuw evenwicht door.
Na deze en andere klanksessies, nemen we als groep de ruimte om af te sluiten, om in vertrouwen de plek en de situatie weer los te laten en om onze eigen individuele waarnemingen te evalueren.

Vormen van Sound Healing

Gericht naar binnen (vaak de ogen dicht): eigen processen, blokkades, verwerken, trance, openen, hartgebied, verbinden met het Zelf, verbinding met anderen via het hart.

Gericht naar buiten (vaak de ogen open): ontdekken van eigen stem, ruimte innemen, zelfvertrouwen vergroten, grenzen stellen, verleidingen weerstaan, durven staan in het leven, levenspad.

Jabbersound: Als baby meer geluiden gaat maakt, en zichzelf gaat uitdrukken maakt hij/zij geluidjes, uitstoot van klanken waar wel degelijk een emotie in wordt gelegd. Baby’s hebben nog geen benul van de taal, en de geluidjes zijn nog geheel vrij van vorm, mentale vormen en verwachtingen. Later leren van onze ouders woordjes en wordt de basis gevormd van de taal. Jabbersound werkt ontspannend en brengt ons terug naar de kindertijd die vrij en onbezonnen was. Mijn ervaring is dat volwassenen die jabberen gaan spelen met het kind gevoel. Lekker gek doen, betekenis is niet van belang, gewoon wat brabbelen. Je kan praten in jabber en ook klinken in jabber. Hoe vaker je dit doet in een groep, hoe meer ontspanning dat kan bieden. Lekker gek doen!

Ver in het verleden stootte wij ook alleen basis klanken uit, met veel gebaren. Dit brengt ons soms ook in een oergevoel terug, terug aar een oorspronkelijke, natuurlijk vorm, minder complex en dichter bij ons zelf. Er zit een wereld verborgen in jabber. Onder de eerste laag van jabbertaal is een veel diepere laag voelbaar, een meestromen op klanken en gevoelens. De wereld van voor de taal. Het woord Jabber komt vermoedelijk van een Perzische alchemist uit de Middeleeuwen, Jabir Ibn Hayan (ca. 721-815). Deze sprak met zijn leerlingen een soort geheimtaal. Misschien als meditatievorm. Hij zei ook dat de schepping te gecompliceerd was om met gewone woorden te beschrijven. In de Middeleeuwen werd Jabir (of zoals ze ook schreven: Gibir) een term voor geheimtaal of brabbeltaal.

In de Middeleeuwen en ook al veel eerder in het Midden-Oosten, werd door verschillende sekten en mystieke scholen ‘tongentaal’ toegepast, als ritueel en meditatievorm, als manier om in contact te komen met de geestenwereld of in elk geval een diepere laag van de werkelijkheid. En zoiets is wat wij ook merken, dat het langdurig Jabberen een gevoel in ons opent, oerlagen die te maken hebben met onze eerste jaren in ons leven en misschien ook wel met oertijden van de mensheid.

Soundhealing en Opstellingenwerk: Tijdens opstellingen kun je diepgaand thema’s uitwerken d.m.v. klank. Met de intentie die jij inbrengt kunnen representanten een klank uiten waar anders woorden worden gedeeld. Door deze puurheid en blijvend in het begrijpen door niet te begrijpen, brengt het jou naar je eigen gevoel. Lichaamstaal wordt mede ingezet als sleutel naar de ware expressie van de emotie. Er ontstaan een spiegel in je werkelijke zelf. De klank is voldoende om inzicht te ontvangen om weer verder te gaan in je eigen proces. Je doorbreekt daadwerkelijk oude patronen die nooit meer terug keren en er meer ruimte ontstaat om te zijn wie je in essentie bent.

Soundhealing en Lichaamswerk: elk deel van het lichaam kan beklonken worden. Van buiten naar binnen (op het lichaam), intuïtief met harmonische klanken en resonante klanken. Voorwaarde is zuiverheid van de healer. Dit kan ik groepsgewijs doen. Verder kan je klank resoneren binnen in je lichaam naar een orgaan toe, en stuurt de klank aan op inzicht en zelfhelend vermogen.

Rituele Sound Healing: Aartsvaders van de Maya’s zongen bij de allereerste zonsopgang.

  • Bij grote gebeurtenissen koesteren/wiegen van een baby, geboortes, stervensprocessen en na overlijden werd en wordt er gezongen en geluid gemaakt.
  • Klaagzang van vrouwen is een ritueel gebeuren.
  • Egyptenaren gebruikte de stem voor genezing, en men vermoed nu dat de piramides zijn gebouwd door de kracht van de frequentie van klanken. Egyptische priesteressen die de Mysterieschool doorliepen, mochten doorstromen na keuring van de stem, de frequentie van de stem was een meetinstrument om te bepalen of je klaar was om een trede te betreden die dichter was bij de volmaking, naar de zon, het goddelijke licht, de eenheid en zaligheid.

Soundhealing in samenwerking met spirits: Tom Kenyon ontvangt boodschappen van de Hathors. Een energetische familie die heeft besloten de mensheid te ondersteunen in ontwikkelen, met name het verhogen van frequenties. Dit doen de Hathors door middel van klankoverdracht.

Tom Kenyon heeft de volgende boodschap ontvangen: “Wij zijn de Hathors. We komen vanuit liefde en met de klank van een nieuwe realistische droom voor jullie Aarde. Als jullie klaar zijn om de nieuwe wereld te bouwen, dan nodigen we jullie uit om samen met ons op reis te gaan van hoofd en hart. Wij zijn jullie oudere broers en zusters. We zijn met jullie samen, al voor een lange periode van evolutie op deze aarde. Wij zijn met jullie al eons geleden. Onze eigen natuur is energetisch en inter dimensionaal. Oorspronkelijk komen we van een andere planeet: Sirius, welke een portaal is naar jullie universum.”

Yvonne heeft connectie met de Hathors, en zij maakt haar eigen klanken gebaseerd op de energie van de Hathors. De ervaring van Yvonne met deze klanken zijn diep doordringend in het lichaam, genezend en aansturend op het zelfhelende vermogen.

Soundhealing werkt versterkend in groepsverband.

De energie van Hildergard van Bingen is een mogelijkheid om mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar te verbinden. Heel bijzonder om op deze wijze te klinken.